Tietosuojaseloste

1. Rekisteri

Tämä on Ovina Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.11.2021. Viimeisin muutos 22.01.2022 

 

2. Rekisterin pitäjä

Ovina Oy (3211806-2), Soittokaari 28, 40270 Jyväskylä  

Puhelin: 040 964 1332 

Sähköposti: tino@ovina.fi 

 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tino Parhiala, Ovina Oy, Soittokaari 28, 40270 Jyväskylä 

Puhelin: 040 9641332 

Sähköposti: tino@ovina.fi 

 

4. Tietosuojavastaava

Tino Parhiala, Ovina Oy, Soittokaari 28, 40270 Jyväskylä 

Puhelin: 040 9641332 

Sähköposti: tino@ovina.fi 

 

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenottolomakkeen tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä lomakkeen avulla yritykseen Ovina Oy. Lomakkeessa kysytään nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lisätietoja.  

Asiakkaan nimi kerätään, jotta asiakassuhteiden hallinta, ylläpito ja kehittäminen olisi helpompaa. Puhelinnumero sekä sähköposti kerätään, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä asunnon ostamiseen liittyvissä asioissa. Lisätietoja kysytään, jotta asiakas voi kertoa minkälaista kohdetta on hankkimassa ja Ovina Oy voi auttaa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Henkilötietoja kerätään myös asuntonäyttöjen aikana tapahtuvien rikosten tai väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi, valvomiseksi ja selvittämiseksi sekä mahdollisten asiakkaiden kiinnostusten kohteiden selvittämiseksi tai myöhemmän asiakassuhteen perustamiseksi/palvelujen tarjoamiseksi ja markkinointiin. 

 

Muut oikeusperusteet asiakkaan henkilötietojen keräämiselle ovat sopimusperuste sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jolloin asiakassuhde on voimassa jo ennen sopimusta.   
 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

Tiedot kerätään käyttäjän suostumuksella. 

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä  

www-sivustojen osoitteet ja verkkoyhteyden IP-osoite. 

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella muun muassa tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

 

7. Tietojen säilytysaika

Lomakkeella annetut tiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan ja Ovina Oy:n välisen suhteen ylläpitämiseksi. Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Tiedot säilytetään ja hävitetään asianmukaisesti. 

 

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta. 

 

10. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle. 

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 

 

Vertaile